Info fra bestyrelsen juli 2022

Info fra bestyrelsen juli 2022. Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn.

Vi er i mål med opstart af bestyrelsesarbejdet. Selve organiseringen af bestyrelsen er nu overstået og der er oprettet en forretningsorden.
Meddelelser fra bestyrelsen, vil fremover kunne findes på Beboerforeningens hjemmeside: https://bhh.nu
Her finder du også en kontaktformular til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål. Ligeledes kan du finde vores vedtægter og kommende nyttige informationer fra bestyrelsen. Taurus er også behjælpelige med informationer fra bestyrelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Facebook gruppen vil dog ikke være bestyrelsens kanal for informationer.

Bestyrelsen afsøger pt. en bankforbindelse. Når denne er fundet, vil Taurus påbegynde opkrævning af kontingent fra beboerne, dette vil forekomme, som en post ved huslejeopkrævningen hver måned med kr. 20,00. Ifølge vedtægter opkræves den fra 2. juni 2022

Bestyrelsen er opmærksom på de punkter, som blev listet op ved stiftende generalforsamling og vil reagere på disse punkter fremover.
Ved bestyrelsesmødet den 28. juni 2022, besluttedes det at ønsket, om deltagelse fra 1-2 medlemmer fra bestyrelsen skulle deltage ved 1 årsgennemgangen af udvalgte lejligheder, har bestyrelsen foretaget henvendelse til Taurus Ejendomsadministration, hvor vi ønsker at beboerkontakt Dennis Svanborg – deltager ved 1 årsgennemgangen.

Efter stiftende generalforsamling den 2. juni 2022, blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 16. juni 2022. Følgende poster blev besat.

Bestyrelsen:
Formand og beboerrepræsentant: Karl Isbosethsen
Næstformand: Britta Falck Pedersen
Kasserer og beboerrepræsentant: Allan Klinck Jørgensen
Sekretær og beboerrepræsentant: Simone Lynge Reindl
Beboerkontakt: Dennis Svanborg

Suppleanter:
Finn Kaul og Birte Lovén

Revisor:
Kasper Heine

Revisor suppleant:
Niels-Erik Mogensen

Aktivitetsudvalg:
Vibeke Nielsen, Britta Falck Pedersen og Dorte Voss

Links:

  1. Referat fra Stiftende Generalforsamling den 2. juni 2022 (pga. GDPR er alle adresser slettet)
  2. Bestyrelsens forretningsorden

På bestyrelsens vegne
Karl Isbosethsen