Bestyrelsen om varmeregnskab 1

Info 1 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået tilbagemelding fra udlejers ejendomsadminstrator vedrørende indsigelsen mod varmeregnskabet.
Udlejers ejendomsadministrator skriver, at der via eksternt ingeniørfirma, har denne undersøgt forholdene omkring gasfyrene og har konstateret sandsynligvis fejlregulering af gasfyr og derfor har gasforbruget været højere end det burde være.
Årsagen til dette vil i kommende tid undersøges nærmere.
Yderligere skriver udlejers ejendomsadministrator, at det eksterne firma – rekvirerer fra bygherre (Birch Ejendomme), diverse tekniske dokumenter og indtil disse er overdraget, kan der ikke kalkuleres på, hvad det reelle forventede forbrug har været i perioden.
Udlejers ejendomsadminstrator skriver yderligere: “Vi kan kun konstatere, at der vil blive tale om en korrektion.”
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 13. juli 2022, besluttedes det, at vi bevarer vores indsigelse mod varmeregnskabet, som den er, samt at bestyrelsen vil følge de juridiske anbefalinger, som bestyrelsen løbende får.
Bestyrelsen siger til Allan Klinck Jørgensens ihærdige indsats.
På beboerrepræsentationens og bestyrlsens vegne
Karl Isbosethsen