Bestyrelsen om varmeregnskab 2

Info 2 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

Beboerrepræsentationen har fået bekræftelse fra huslejenævnet på at udlejer, igennem dennes ejendomsadminstratior, har indbragt vores klage over varmeregnskabet for huslejenævnet indenfor tidsfristen på 4 uger.
Huslejenævnet har bedt vores kommentar til sagen med frist på 14 dage.
Ved ekstraordinær bestyrelsesmøde den 09. august 2022, har tovholder Allan Klinck Jørgensen redegjort for de svar, som sendes inden deadline den 11. august 2022. Bestyrelsen har drøftet de kommentarer, som sendes og bakker op omkring disse, som stort set svarer til vores oprindelige klage med tilføjelser.
En huslejenævnssag kan under normale omstændigheder forventes at vare i 2 til 6 måneder. Den gennemsnitlige behandlingstid varierer dog meget fra nævn til nævn.

På beboerrepræsentationens og bestyrelsens vegne
Karl Isbosethsen

Skriv til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål her