Flaghejsning

Indvielse af vores nye flagstang samt flaghejsning af Dannebrog

Ibrugtagning af et nyt Dannebrogsflag bør gennemføres som en respektfuld oplevelse, det gør vi ved en ceremoniel indvielse af vores nye flagstang og ibrugtagning af Dannebrog.

Kom og vær med på søndag den 4. september kl. 08:00.
Håber at så mange som muligt vil komme til flaghejsning.
Tag evt. kaffe/the med til jer selv og nyd samværet, mens vi hejser Dannebrog.

De generelle flagregler:

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Her kan du se flere regler:

Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.
Et flag bør ikke røre jorden.
Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.
En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.

Dannebrog taget i brug på behørig vis.

Dannebrog er én af de ældste nationale flag og blev til i middelalderen, hvor oprindelsesmyten er at det faldt ned fra himlen under et korstog i 1219 ved Tallinn i Estland.

Vores Dannebrog faldt ikke ned fra himlen, men  faldt os i hænde fornylig, som vi skal hejse på vores nye flagstang.

Det jeg håber på er at det skaber mere sammenhold i vores bebyggelse og skal benyttes på officielle flagdage og særlige mærkedage for alle i bebyggelsen.

Tak til AP pension, som har doneret flagstangen og tak til BoStad, som har doneret Dannebrog og standerflag samt postkasse til flag, som bliver ophængt ved trappen.
Og ikke mindst tak til de beboere som deltog i afhentning og opstilling af flagstangen.

Karl Isbosethsen