Beboerforeningen Bostad Holbæk Havn
Bestyrelsen om varmeregnskab 5

Tidligere i dag har Jakob fra Taurus udsendt breve med en foreløbig tilbagebetaling på varmeregnskaberne. Dette skal ikke betragtes, som en endelig afklaring af varmesagen.
Udlejer har anmodet om en forlængelse frist på 2 måneder, inden udlejer og deres rådgiver kan komme men deres besvarelse til huslejenævnet.

Alle varmeudgifter er blevet pt. blevet nedsat med cirka 25%. Og det er den beløb, man vil få udbetalt i forbindelse med opkrævningen af husleje for november 2022.

Bestyrelsen har som nævnt, besluttet af drøfte det materiale vi har modtaget indtil nu og komme med et modsvar til udlejers rådgiver og deres advokat.

Jeg har til morgen talt med Jakob fra Taurus som har bekræftet at de opgjorte beløb ikke er en endelig afklaring af vores indsigelse mod varmeregnskabet. Sagen er bare mere teknisk og kompleks end først antaget.

Min samtale med Jakob var meget behagelig og han forsikrede mig endnu engang om at de også var meget interesseret i at få belyst sagen til bunds. Da Bostad naturligvis har nogle indsigelsesmuligheder mod Birk Ejendommen som oprindelig opførte ejendommen.

Indtil videre vil der i runde tal blive udbetalt cirka DKK 96.000 fordel på de 84 lejemål.

Det kan vel godt kaldes for 1. sejr i sagen.

På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 4
Udlejer har anmodet om 2 måneders udsættelse vedr. indsigelsen mod varmeregnskabet. Deres begrundelse for dette er følgende:

Udlejer har de seneste måneder forsøgt at undersøge og kortlægge, hvad årsagen til det forholdsvist høje varmeforbrug er. Det har imidlertid ikke været muligt at finde årsagen, da der er tale om en meget teknisk og kompleks sag, hvor årsagen potentielt kan være at finde mange forskellige steder. Det bemærkes, at der er tale om en nyopført ejendom, hvorfor årsagen både kan relatere sig til projekteringsmæssige forhold, bygnings- eller konstruktionsmæssige forhold, driftsmæssige forhold etc.

Huslejenævnet anmodes derfor om, at udlejer får en frist på 2 måneder med hensyn til at udføre sine tekniske undersøgelser, der herefter kan lægge til grund for udlejers bemærkninger herom.

Huslejenævnet har efterkommet udlejers ønske.

Udlejer har dog på baggrund af de foreløbige undersøgelser udarbejdet et forslag til en midlertidig (ikke endelig) korrektion af varmeregnskabet.

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet at mødes for at drøfte denne foreløbige korrektion. Umiddelbart er vores vurdering at der mangler underliggende beregninger for at vi kan vurdere og forholde os til deres foreløbige korrektion.

På bestyrelsens vegne. Allan Klinck Jørgensen. Tovholder

Bestyrelsen om varmeregnskab 3

Info 3 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

STATUS OMKRING VARMEREGNSKAB.
Vedrører vores sag i huslejenævnet omkring indsigelsen mod varmeregnskabet for perioden 15/6-2021 til 31/12-2021 har udlejer den 23/9-2022 anmodet om 14 dages fristforlængelse med hensyn til udlejers bemærkninger til indsigelsen.
Denne anmodning skyldes, at udlejer har fået ny advokat som har behov for 14 dage ekstra til at sætte sig ind i sagen.

På nuværende tidspunkt har vi derfor ikke dato for, hvornår sagen kan forventes afsluttet.
På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder