Bestyrelsen om varmeregnskab 3

Info 3 fra bestyrelsen vedrørende den fælles indsigelse mod varmeregnskabet

STATUS OMKRING VARMEREGNSKAB.
Vedrører vores sag i huslejenævnet omkring indsigelsen mod varmeregnskabet for perioden 15/6-2021 til 31/12-2021 har udlejer den 23/9-2022 anmodet om 14 dages fristforlængelse med hensyn til udlejers bemærkninger til indsigelsen.
Denne anmodning skyldes, at udlejer har fået ny advokat som har behov for 14 dage ekstra til at sætte sig ind i sagen.

På nuværende tidspunkt har vi derfor ikke dato for, hvornår sagen kan forventes afsluttet.
På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder