Bestyrelsen om varmeregnskab 4
Udlejer har anmodet om 2 måneders udsættelse vedr. indsigelsen mod varmeregnskabet. Deres begrundelse for dette er følgende:

Udlejer har de seneste måneder forsøgt at undersøge og kortlægge, hvad årsagen til det forholdsvist høje varmeforbrug er. Det har imidlertid ikke været muligt at finde årsagen, da der er tale om en meget teknisk og kompleks sag, hvor årsagen potentielt kan være at finde mange forskellige steder. Det bemærkes, at der er tale om en nyopført ejendom, hvorfor årsagen både kan relatere sig til projekteringsmæssige forhold, bygnings- eller konstruktionsmæssige forhold, driftsmæssige forhold etc.

Huslejenævnet anmodes derfor om, at udlejer får en frist på 2 måneder med hensyn til at udføre sine tekniske undersøgelser, der herefter kan lægge til grund for udlejers bemærkninger herom.

Huslejenævnet har efterkommet udlejers ønske.

Udlejer har dog på baggrund af de foreløbige undersøgelser udarbejdet et forslag til en midlertidig (ikke endelig) korrektion af varmeregnskabet.

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet at mødes for at drøfte denne foreløbige korrektion. Umiddelbart er vores vurdering at der mangler underliggende beregninger for at vi kan vurdere og forholde os til deres foreløbige korrektion.

På bestyrelsens vegne. Allan Klinck Jørgensen. Tovholder