Bestyrelsen om varmeregnskab 5

Tidligere i dag har Jakob fra Taurus udsendt breve med en foreløbig tilbagebetaling på varmeregnskaberne. Dette skal ikke betragtes, som en endelig afklaring af varmesagen.
Udlejer har anmodet om en forlængelse frist på 2 måneder, inden udlejer og deres rådgiver kan komme men deres besvarelse til huslejenævnet.

Alle varmeudgifter er blevet pt. blevet nedsat med cirka 25%. Og det er den beløb, man vil få udbetalt i forbindelse med opkrævningen af husleje for november 2022.

Bestyrelsen har som nævnt, besluttet af drøfte det materiale vi har modtaget indtil nu og komme med et modsvar til udlejers rådgiver og deres advokat.

Jeg har til morgen talt med Jakob fra Taurus som har bekræftet at de opgjorte beløb ikke er en endelig afklaring af vores indsigelse mod varmeregnskabet. Sagen er bare mere teknisk og kompleks end først antaget.

Min samtale med Jakob var meget behagelig og han forsikrede mig endnu engang om at de også var meget interesseret i at få belyst sagen til bunds. Da Bostad naturligvis har nogle indsigelsesmuligheder mod Birk Ejendommen som oprindelig opførte ejendommen.

Indtil videre vil der i runde tal blive udbetalt cirka DKK 96.000 fordel på de 84 lejemål.

Det kan vel godt kaldes for 1. sejr i sagen.

På bestyrelsens vegne Allan Klinck Jørgensen. Tovholder