Orientering omkring ændring i bestyrelsen

Da foreningens formand (Karl Isbosethsen) fraflytter ejendommen er han fratrådt som formand pr. 31/12-2022. Den resterende del af bestyrelsen arbejder pt. på at få indkaldt til den ordinære generalforsamling hvor foreningen blandt andet skal have valgt en ny formand.

Den resterende del af bestyrelsen takker Karl Isbosethsen for hans arbejde i bestyrelsen og ønsker ham og hustru god vind i fremtiden.